aclıq

aclıq
is.
1. Yeməyə ehtiyac hissi. Səhərdən aclıq hiss edirəm. // Uzun müddət doyunca yeməmə. Aclıqdan tələf olmaq. – <Şahbaz bəy:> Adam aclığından, susuzluğundan oğurluğa, quldurluğa qurşanar. M. F. A.. Uşaqlar da aclıqdan çıxıb, evdə çörək pulu olduğuna şadlanırlardı. S. M. Q.. Aclıq çəkmək – uzun müddət doyunca yeməmək, qarnı tox olmamaq. <Dərviş> o qədər arıq və cansız idi ki, qabırğalarını bir-bir saymaq olardı və əlbəttə ki, çox aclıq çəkmiş bir adam bu hala düşə bilərdi. Ə. M..
2. Məhsulsuzluq və ya başqa bir ictimai fəlakət nəticəsində əmələ gələn qıtlıq, qəhətlik, ərzaq yoxluğu. Aclıq ili. – Başqa yerdən də taxıl gəlmədiyi üçün aclıq ölkəni ağzına almışdı. Ç.. Aclıq düşmək – məhsulsuzluq və ya başqa bir ictimai fəlakət nəticəsində məhsul qıtlığı.
3. məc. Ümumiyyətlə, qıtlıq, hər hansı istehlak şeylərinin azlığı, çatışmaması, tapılmaması. Əmtəə aclığı.
4. məh. Təzə taxıldan birinci dəfə üyüdülən un, döyülən xırman.
◊ Aclıq elan etmək – özünə və ya başqalarına edilən haqsızlığa etiraz əlaməti olaraq şəxs(lər)in yeməkdən imtina etməsi. Sərhəng sual etdi: – Onun aclıq elan etdiyi neçə gün olar? M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • cöv’ — ə. aclıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ac — sif. 1. Aclıq hiss edən, yeməyə ehtiyacı olan (tox ziddi). Ac pişik. Ac z. qalmaq. – Ac qurd balasını yeyər. (Ata. sözü). Çığırma, yat, ay ac toyuq, yuxunda çoxca darı gör! M. Ə. S.. Ac qarın – 1) ac, heç şey yeməmiş; 2) məc. lüt, yoxsul, yurdsuz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toxluq — 1. is. 1. Tox olma, ac olmama, yeyib doyma (aclıq əksi). Yaxşılıq, yamanlıq, toxluq və aclıq məfhumlarına qarşı yenə yad və laqeyd idim. Ç.. . . Professor toxluqdan təngişən nəfəsini güclə alırdı. B. Bayramov. 2. məc. Harınlıq, lovğalıq. Aclıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • 1921-1922 Famine in Tatarstan — The 1921–1922 famine in Tatarstan was a result of war communism policy, realized in Tatar ASSR as well as elsewhere in the USSR. It started in autumn 1921. More than 2,000,000 peasants starved, particularly in Arsk, Sviyazhsk, Mamadysh,… …   Wikipedia

  • acdırmaq — icb. Acmasına səbəb olmaq, aclıq hissi oyatmaq. Yol adamı acdırır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acıqdırmaq — f. 1. Ac qoymaq. 2. İştaha gətirmək, iştaha gətirməsinə səbəb olmaq. Aclıq hissi doğurmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acmaq — f. Aclıq hiss etmək, yemək istəmək. Bu bulağın suyunu içən kimi adam acır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biçarəlik — is. Çıxılmaz vəziyyət, köməksizlik, acizlik. . . Biz burada məmləkəti aclıq, biçarəlik və acizliyə aparan əcnəbi kapitalının törətdiyi faciələri faş etməliyik. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihal — z. və sif. <fars. bi. . . və ər. hal> 1. Halsız, taqətsiz, yorulmuş, əldən düşmüş; üzgün, zəif. Bihal yıxılmaq. – Sübh vaxtında bir qoca çaqqal; Aclıq etmişdi çox onu bihal. S. Ə. Ş.. Kərbəlayı Qulaməli, hacının bu sözlərini eşidəndə, uca… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkdirmək — 1. «Çəkmək»dən icb. Düyünü tərəzidə çəkdirmək. Divar çəkdirmək. Şəkil çəkdirmək. Rəng çəkdirmək. – Atan sənin şəklini istəyir məndən, bala; Sabah totuq üzünü çəkdirib sallam yola. S. Rüst.. 2. Bir sıra isimlərdən sonra gətirilərək, mürəkkəb feil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”